آخرین فعالیت‌ها


 • تاریک‌ترین زندان
  از تاریک‌ترین زندان :

  کلماتی که آن گدای کور به نوحه می‌خواند معنایی بسیار عمیق‌تر دارند، باید مانند مفسرین کتاب خدا که در آیات تورات غور می‌کنند و به شرح و تفسیر آن‌ها می‌پردازند در کلمات آن گدای کور دقیق شد تا معلوم گردد که تاریک‌ترین زندان نه کوری است و نه حسد، بلکه عشق است. (...)

 • ابله
  از ابله :

  شاید هنگام افول غم انگیز من عشق به عنوان خداحافظی به من لبخندی بزند (...)

 • سمفونی مردگان
  از سمفونی مردگان :

  احساس می‌کردم وقتی آدم تنها می‌شود، تمامی غم دنیا در وجودش خیمه می‌زند. احساس می‌کند آن قدر از دیگران دور شده که دیگر هیچ وقت نمی‌تواند به آن‌ها نزدیک شود. می‌بیند میان این همه آدم، حسابی تنهاست. یعنی هیچ کس را ندارد… (...)

 • قیدار
  ستاره داد
 • بوف کور
  ستاره داد
 • مسخ
  ستاره داد
 • کیمیاگر
  ستاره داد
 • غرور و تعصب
  ستاره داد
 • ابله
  ستاره داد
 • من او
  ستاره داد
 • بیگانه
  ستاره داد
 • ناتور دشت
  ستاره داد