قاعده‌ی نوزدهم: اگر چشم انتظار احترام و توجه و محبت دیگرانی، ابتدا این‌ها را به خودت بدهکاری. کسی که خودش را دوست نداشته باشد ممکن نیست دیگران دوستش داشته باشند. خودت را که دوست داشته باشی، اگر دنیا پر از خار هم بشود، نومید نشو، چون به زودی خارها گل می‌شود.
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
atena1987
‫۲ سال قبل، یک شنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۶، ساعت ۰۵:۴۲
dokhtar_sheytoon
‫۱ سال و ۹ ماه قبل، سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۰:۳۵