قاعده‌ی بیست‌ودوم: عاشق حقیقی خدا وارد میخانه که بشود، آن‌جا برایش نمازخانه می‌شود. اما آدم دائم‌الخمر وارد نمازخانه هم که بشود، آن‌جا برایش میخانه می‌شود. در این دنیا هر کاری که بکنیم، مهم نیت‌مان است، نه صورت‌مان.
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
atena1987
‫۲ سال و ۲ ماه قبل، یک شنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۶، ساعت ۰۵:۴۲