بخشی از شادی دوران جوانی ما به این دلیل است که در حال بالا رفتن از تپه‌ی زندگی هستیم
و مرگ را که در آن سوی کوهپایه جا خوش کرده، نمی‌بینیم