اگر رازم را پنهان نگه دارم، آن راز، زندانی من است
اگر بگذارم از دهانم خارج شود، این منم که زندانی آنم
بارِ درختِ سکوت، میوه‌ی آرامش است
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Parviz
‫۲ سال و ۴ ماه قبل، چهار شنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۶، ساعت ۱۲:۴۱
atena1987
‫۲ سال و ۴ ماه قبل، شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۶، ساعت ۱۸:۱۱