۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
atena1987
‫۲ سال و ۴ ماه قبل، سه شنبه ۱ اسفند ۱۳۹۶، ساعت ۱۵:۳۱
Parviz
‫۲ سال و ۴ ماه قبل، چهار شنبه ۲ اسفند ۱۳۹۶، ساعت ۱۷:۱۲
ADIB
‫۲ سال و ۱ ماه قبل، پنج شنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۸:۰۶