از دیدگاه طبقه ضعیف جامعه، تمام تغییرات در طول تاریخ فقط به تغییر نام اربابان آن‌ها ختم شده است.
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
docharane
‫۲ سال و ۴ ماه قبل، یک شنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۶، ساعت ۱۱:۱۳
Ali
‫۲ سال و ۴ ماه قبل، سه شنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۶، ساعت ۱۸:۱۵