۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Parviz
‫۶ سال و ۳ ماه قبل، یک شنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۶، ساعت ۱۳:۰۸
hedgehog
‫۶ سال و ۳ ماه قبل، سه شنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۶، ساعت ۲۱:۳۱
zahralabbafan
‫۶ سال و ۳ ماه قبل، دو شنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۶، ساعت ۱۸:۴۹