۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Parviz
‫۱ سال و ۳ ماه قبل، یک شنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۶، ساعت ۲۳:۳۸
hedgehog
‫۱ سال و ۳ ماه قبل، چهار شنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۶، ساعت ۰۸:۰۱
zahralabbafan
‫۱ سال و ۳ ماه قبل، سه شنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۶، ساعت ۰۵:۱۹