در اقلیت بودن حتی اقلیت تک نفری ، نشان نادانی و دیوانگی نیست. حقیقت در یک سو قرار دارد و دروغ در سوی دیگر ، اگر تو به تنهایی جانب حق را بگیری و در طرف دیگر تمام دنیا در برابر تو باشد، تو دیوانه نیستی.
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
holy.mary
‫۲ سال و ۲ ماه قبل، یک شنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۶، ساعت ۲۳:۱۱