۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
asatiri
‫۲ سال و ۲ ماه قبل، چهار شنبه ۸ فروردین ۱۳۹۷، ساعت ۱۶:۵۳
holy.mary
‫۲ سال و ۲ ماه قبل، جمعه ۱۰ فروردین ۱۳۹۷، ساعت ۱۹:۲۳
docharane
‫۲ سال و ۲ ماه قبل، سه شنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۷، ساعت ۱۱:۴۲