می‌فهمی آقای برنارد؟ تو حتا تخیل مرا بر نمی‌تابی، تو به‌خاطر خیال‌پردازیم به من تهمت می‌زنی که مواد مخدر مصرف کرده‌ام، تو فقط بلدی بگویی دو ضرب در دو می‌شود چهار، هنوز نفهمیده‌ای که حاصل ضرب دو با خودش همیشه عدد ثابتی نیست، گاهی گوشه‌های عدد دو سابیده است، گاهی انحنای آن کمی متفاوت است، گاه یک عدد هر چه قد کشیده به دو نرسیده، و گاه از آن بر گذشته.
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
asatiri
‫۴ سال و ۴ ماه قبل، چهار شنبه ۸ فروردین ۱۳۹۷، ساعت ۱۶:۵۳
hedgehog
‫۴ سال و ۴ ماه قبل، جمعه ۱۰ فروردین ۱۳۹۷، ساعت ۱۵:۱۲