امیدم را کاملا از دست دادم و تمام خاطراتم مثل یک فیلم از برابر ذهنم گذشت، آدم‌ها آمدند و در گریه‌هام زندگی کردند و رفتند. ریز به ریز خاطره‌هام زنده شد و جان گرفت.
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
Ali
‫۱ سال و ۷ ماه قبل، دو شنبه ۱۳ فروردین ۱۳۹۷، ساعت ۰۶:۳۹