گاهی احساس میکنم نوشتن به پوست انداختن مار می‌ماند. بله همین است. آدم نمیتواند خودش را بنویسد ، فقط میتواند پوست بیندازد. ولی این پوست مرده به کار چه کسی می‌آید!
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
Parviz
‫۱ سال و ۴ ماه قبل، پنج شنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۷، ساعت ۱۱:۲۵