۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
docharane
‫۲ سال و ۸ ماه قبل، دو شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۶:۲۷
Parviz
‫۲ سال و ۸ ماه قبل، دو شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۷:۱۲
Ali
‫۲ سال و ۸ ماه قبل، چهار شنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۹:۱۱