۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Moses
‫۲ سال و ۳ ماه قبل، دو شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۶:۲۰
docharane
‫۲ سال و ۳ ماه قبل، دو شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۶:۲۷
Parviz
‫۲ سال و ۳ ماه قبل، دو شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۷:۱۱