۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
docharane
‫۱ سال و ۸ ماه قبل، سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۳:۵۷
Parviz
‫۱ سال و ۸ ماه قبل، سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۴:۴۱
Ali
‫۱ سال و ۸ ماه قبل، چهار شنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۲۰:۴۱
Saghi_amjad
‫۱ سال و ۸ ماه قبل، پنج شنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۷:۲۸