۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
docharane
‫۲ سال و ۲ ماه قبل، دو شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۶:۲۷
Parviz
‫۲ سال و ۲ ماه قبل، دو شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۷:۱۱
Ali
‫۲ سال و ۲ ماه قبل، چهار شنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۹:۱۱
Saghi_amjad
‫۲ سال و ۲ ماه قبل، چهار شنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۹:۵۸