۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
docharane
‫۳ سال و ۵ ماه قبل، دو شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۶:۲۷
Parviz
‫۳ سال و ۵ ماه قبل، دو شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۷:۱۱
Ali
‫۳ سال و ۵ ماه قبل، چهار شنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۹:۱۱
Saghi_amjad
‫۳ سال و ۵ ماه قبل، چهار شنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۹:۵۸