مهم نیست نازی‌ها جسم چه تعداد از آدم‌ها را نابود کردند ، مهم چیزی است که هرگز نتوانستند درهم بکنند و آن روحیه ی بشر است. روحیه ی کسانی مثل ایرنا. تا وقتی شجاعت آنها در یادهاست ، چراغ زندگیشان می‌درخشد.
آن چراغ خاموش میشود؟
هرگز.
۸ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
holy.mary
‫۶ سال قبل، سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۲۳:۰۰
Booker
‫۶ سال قبل، چهار شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۰:۴۲
Mehrnaz_xh
‫۶ سال قبل، چهار شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۶:۵۹
Ali
‫۶ سال قبل، چهار شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۲۰:۳۶
Sara_eoeo
‫۶ سال قبل، چهار شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۲۱:۲۴
Khashaiyar
‫۶ سال قبل، شنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۲۳:۳۶
MSusan
‫۶ سال قبل، جمعه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۳:۳۴
💟💟💟
‫۴ سال و ۹ ماه قبل، پنج شنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۸، ساعت ۱۲:۱۷