سوم ژوئن. روزی که متولد شدم. سوم ژوئن 1919 در شهر کراکوف. سال تولد، روز تولد، هیچ کدام مهم نیستند تا موقعی که اتفاق مهمی رخ دهد و از خود بپرسی: چرا در آن روز و آن سال؟ چرا در این تاریخ؟ چرا سی سال بعد متولد نشدم؟ چرا در بدترین زمان و مکان ممکن؟ اکثر آدمها این سوال را از خود میپرسند؛ فکر میکنند اگر در تاریخ و جغرافیای دیگری به دنیا میامدند وضعشان بهتر میبود. ولی من حق داشتم. سوم ژوئن 1919، روز و سال خوبی برای تولد یک یهودی نبود، آن هم در شهر کراکوف!
۱۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
holy.mary
‫۶ سال و ۱ ماه قبل، چهار شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۲۱:۴۵
_Saleh
‫۶ سال و ۱ ماه قبل، چهار شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۲۲:۳۵
RendeAlamsooz
‫۶ سال و ۱ ماه قبل، پنج شنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۲:۵۹
Aidiin
‫۶ سال و ۱ ماه قبل، پنج شنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۳:۰۱
Regtim
‫۶ سال و ۱ ماه قبل، پنج شنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۳:۰۸
Lady_L
‫۶ سال و ۱ ماه قبل، پنج شنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۳:۱۴
Blackswan
‫۶ سال و ۱ ماه قبل، پنج شنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۳:۱۹
hedgehog
‫۶ سال و ۱ ماه قبل، شنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۹:۱۷
Riahi_Parvin
‫۶ سال و ۱ ماه قبل، شنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۲۳:۱۹
Mary_magdolen
‫۶ سال و ۱ ماه قبل، شنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۲۳:۲۵
SHANSER
‫۱ سال و ۸ ماه قبل، جمعه ۱۱ شهریور ۱۴۰۱، ساعت ۱۶:۰۰