من هیچ باور ندارم که جماعتی در مقیاس بزرگ یا کوچک همیشه مرد بزرگی را که بدان نیازمند است از میان خود بیرون می‌دهد. برعکس، لحظاتی در تاریخ هست که در آن خلأئی هولناک احساس میشود، آن پیشوای لازم ظهور نمیکند و همه چیز به طرز رقت انگیزی سقوط میکند.
۵ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Parviz
‫۱ سال قبل، یک شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۵:۲۵
Ali
‫۱ سال قبل، یک شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۸:۵۲
Khashaiyar
‫۱ سال قبل، یک شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۱:۰۶
Bahar_taheri
‫۱ سال قبل، یک شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۱:۲۱
Roshaanaak
‫۱ سال قبل، یک شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۴:۵۱