۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Kimi
‫۱ سال قبل، دو شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۵:۵۳
Hesamodin
‫۱ سال قبل، دو شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۶:۰۹
Mohsen_sade
‫۱ سال قبل، دو شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۳:۰۵
Parviz
‫۱ سال قبل، دو شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۲۳:۱۷