یک نفر امریکایی پهلوی بیلی با زاری و شیون میگفت همه چیز به جز مغزش را ریده است. همان شخص چند لحظه بعد گفت: آمد بیرون. آمد بیرون. که البته منظور طرف مغزش بود.
۵ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Mohsen_sade
‫۳ سال قبل، دو شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۱:۳۵
docharane
‫۳ سال قبل، دو شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۱:۲۲
Parviz
‫۳ سال قبل، دو شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۱:۲۴
ComeRun
‫۳ سال قبل، دو شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۲۰:۰۶
Roshaanak
‫۲ سال و ۱۱ ماه قبل، سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۷:۳۹