استرادلیتر همیشه از آدم تقاضای لطف بزرگی داشت. آدم‌های خوشگل یا آدمهایی که خیال میکنند خیلی زرنگند همیشه از آدم تقاضای لطف بزرگی دارند. انها چون برای خودشان میمیرند خیال میکنند دیگران هم برایشان میمیرند.
۱۰ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Farshaad
‫۶ سال قبل، دو شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۲۱:۴۰
Fawzi
‫۶ سال قبل، دو شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۲۱:۴۸
holy.mary
‫۶ سال قبل، دو شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۲۳:۵۶
Abnos
‫۶ سال قبل، سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۱:۳۹
Shahin_drama
‫۶ سال قبل، سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۵:۱۲
Roshaanak
‫۶ سال قبل، سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۷:۳۸
Minooo
‫۶ سال قبل، پنج شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۵:۴۹
MSusan
‫۶ سال قبل، جمعه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۳:۳۰
fatman
‫۵ سال و ۸ ماه قبل، جمعه ۳۰ شهریور ۱۳۹۷، ساعت ۱۷:۰۵
💟💟💟
‫۱ ماه قبل، یک شنبه ۱۲ فروردین ۱۴۰۳، ساعت ۱۴:۵۲