دل مارتی را شکستم، جدا دلش را شکستم. بی اندازه تاسف خوردم که چرا مسخره اش کردم. بعضی از اشخاص را نبایست مسخره کرد، ولو اینکه حقشان باشد، دلشان میشکند.
۱۰ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Farshaad
‫۵ سال و ۱۱ ماه قبل، دو شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۲۱:۴۰
Fawzi
‫۵ سال و ۱۱ ماه قبل، دو شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۲۱:۴۸
Abnos
‫۵ سال و ۱۱ ماه قبل، سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۱:۳۹
docharane
‫۵ سال و ۱۱ ماه قبل، سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۱:۰۳
Nazanin87
‫۵ سال و ۱۱ ماه قبل، سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۶:۳۳
Roshaanak
‫۵ سال و ۱۱ ماه قبل، سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۷:۳۸
hedgehog
‫۵ سال و ۱۱ ماه قبل، چهار شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۳:۰۹
MSusan
‫۵ سال و ۱۱ ماه قبل، جمعه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۳:۲۹
Mobina_fxr
‫۵ سال و ۱ ماه قبل، سه شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۷، ساعت ۲۰:۲۳
💟💟💟
‫۱۰ ماه قبل، چهار شنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۲، ساعت ۱۹:۰۴