به گارسون گفتم از ارنی بپرسد که ایا میل دارد بیاید پیش من تا یک گیلاس مشروب با هم بزنیم یا نه. هرچند گمان نمیکنم که یارو اصلا پیغام مرا به او رسانده باشد. این پیش خدمت‌های حرام زاده هیچ وقت پیغام آدم را به کسی نمیرسانند
۹ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Farshaad
‫۴ سال قبل، دو شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۲۱:۴۰
Abnos
‫۴ سال قبل، سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۱:۳۹
Ali
‫۴ سال قبل، سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۰:۲۵
Nazanin87
‫۴ سال قبل، سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۶:۳۳
Roshaanak
‫۴ سال قبل، سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۷:۳۸
Azardokht
‫۴ سال قبل، سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۲۰:۱۳
Minooo
‫۴ سال قبل، پنج شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۵:۴۸
Mobina_fxr
‫۳ سال و ۲ ماه قبل، سه شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۷، ساعت ۲۰:۲۳
neneg
‫۲ سال و ۷ ماه قبل، شنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۸، ساعت ۱۶:۵۰