سعی خواهم کرد با نوعی شیوه زندگی یا شوه هنری هر قدر که می‌توانم به آزادی و به تمامی ضمیر خود را بیان کنم و برای دفاع از خود فقط سلاحهایی را به کار برم که خود را در استفاده از آنها مجاز می‌دانم؛ سکوت، جلای وطن و زیرکی
۵ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Rosik
‫۱ سال و ۳ ماه قبل، جمعه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۵:۰۸
Angleita
‫۱ سال و ۳ ماه قبل، شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۴:۴۹
holy.mary
‫۱ سال و ۳ ماه قبل، شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۹:۵۴
docharane
‫۱ سال و ۳ ماه قبل، یک شنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۴:۱۳
hedgehog
‫۱ سال و ۳ ماه قبل، یک شنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۷:۴۱