دو طرف خیابان‌های پهن،خانه‌های یک شکل با شمشادهای یکدست،شبیه بچه هایی بودند که تازه از سلمانی برگشته اند. سر صف منتظر ناظم ایستاده اند که بیاید و بگوید: "به به،چه بچه‌های مرتب و تمیزی. "
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۱ سال و ۳ ماه قبل، چهار شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷، ساعت ۱۹:۴۶
Parviz
‫۱ سال و ۲ ماه قبل، پنج شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷، ساعت ۲۲:۳۲