عشق همین جوری قشنگ است که هر لحظه نگران از دست دادنش باشی،هر وقت مطمئن شدی که آن را برای همیشه به دست آورده ای در واقع همه چیز تمام شده است.
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۲ سال قبل، سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۱۲:۲۴
Parviz
‫۲ سال قبل، سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۱۳:۰۸
nnegg
‫۲ سال قبل، سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۲۳:۲۵