عشق همین جوری قشنگ است که هر لحظه نگران از دست دادنش باشی،هر وقت مطمئن شدی که آن را برای همیشه به دست آورده ای در واقع همه چیز تمام شده است.
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۱ سال و ۸ ماه قبل، سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۲۳:۵۴
Parviz
‫۱ سال و ۸ ماه قبل، چهار شنبه ۶ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۰۰:۳۸
nnegg
‫۱ سال و ۸ ماه قبل، چهار شنبه ۶ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۱۰:۵۵