۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Mehrabad
‫۵ سال و ۱۰ ماه قبل، سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۲۰:۰۵
Ali
‫۵ سال و ۱۰ ماه قبل، پنج شنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۱۱:۱۶
nnegg
‫۵ سال و ۱۰ ماه قبل، پنج شنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۱۴:۰۹