هر وقت به مردم می‌گویم سمت پنهان ماه را دیده ام، می‌گویند: "منظورت سمت تاریک ماه است؟" مثل این است که دارت ویدر یا پینک فلوید را اشتباه تلفظ کرده باشم. در واقع نور خورشید، یکسان به هر دو سمت ماه می‌رسد، فقط در مقاطع زمانی متفاوت.
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
Mahkame
‫۵ سال و ۴ ماه قبل، یک شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۰۱:۲۱