۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۱ سال و ۸ ماه قبل، یک شنبه ۹ تیر ۱۳۹۸، ساعت ۰۸:۴۸
armita1224
‫۱ سال و ۸ ماه قبل، سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸، ساعت ۰۷:۲۵
hedgehog
‫۱ سال و ۸ ماه قبل، سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸، ساعت ۱۸:۲۶