۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۵ ماه قبل، یک شنبه ۹ تیر ۱۳۹۸، ساعت ۲۰:۱۸
armita1224
‫۵ ماه قبل، سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸، ساعت ۱۸:۵۵
hedgehog
‫۵ ماه قبل، چهار شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸، ساعت ۰۵:۵۶