۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۱۴ روز قبل، سه شنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۸، ساعت ۱۶:۰۶
Mahkame
‫۱۱ روز قبل، جمعه ۱۸ مرداد ۱۳۹۸، ساعت ۲۳:۱۴