۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۲ ماه قبل، سه شنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۸، ساعت ۱۶:۰۶
Mahkame
‫۲ ماه قبل، جمعه ۱۸ مرداد ۱۳۹۸، ساعت ۲۳:۱۴