قاعده بیست و دوم: عاشق حقیقی خدا وارد میخانه که بشود،آنجا برایش نمازخانه میشود،اما آدم داۓم الخمر وارد نمازخانه هم که بشود،آنجا برایش میخانه میشود. در این دنیا هرکاری که بکنیم،مهم نیمان ایت نه صورتمان!
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Nadiya79
‫۳ سال قبل، جمعه ۱۵ شهریور ۱۳۹۸، ساعت ۲۲:۳۳
Ali
‫۳ سال قبل، سه شنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۸، ساعت ۰۶:۳۷
Elham
‫۳ سال قبل، پنج شنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۸، ساعت ۱۴:۱۴