قاعده بیست و دوم: عاشق حقیقی خدا وارد میخانه که بشود،آنجا برایش نمازخانه میشود،اما آدم داۓم الخمر وارد نمازخانه هم که بشود،آنجا برایش میخانه میشود. در این دنیا هرکاری که بکنیم،مهم نیمان ایت نه صورتمان!
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Nadiya79
‫۱۶ روز قبل، شنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۸، ساعت ۱۰:۰۳
Ali
‫۱۳ روز قبل، سه شنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۸، ساعت ۱۸:۰۷
Elham
‫۱۰ روز قبل، جمعه ۲۲ شهریور ۱۳۹۸، ساعت ۰۱:۴۴