بشریت در آستانه بازسازی است و این بازسازی شروع شده،اگر اعتقاد به روسیه را از دست داده اید ، زوسیه را به حال خود بگذارید و برای آینده و مردم ناشناخته آینده که از تمامی بشریت و بدون تمایز نژادی تشکیل خواهد شد کار کنید
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Elham
‫۴ ماه قبل، یک شنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۸، ساعت ۱۶:۱۶
Ali
‫۴ ماه قبل، پنج شنبه ۲ آبان ۱۳۹۸، ساعت ۲۰:۲۵