"روزی یک نفر به من گفت هر زمان که دیگه فکر کردن به دوست داشتن یا دوست نداشتن کسی را در ذهنت متوقف کردی، برای همیشه عشقت به اون شخص را در دلت از دست دادی و دیگه نمی‌تونی در کنارش باشی."
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
parham-nasa
‫۱ سال و ۶ ماه قبل، دو شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۸، ساعت ۰۸:۳۹