"پدر خوب؟"
"آره. مثل پدر تو. مردی با فکر، قلب و روحی بزرگ. مردی که بتونه گوش کنه، راهنمایی کنه، به فرزندش احترام بگذاره و نخواد اون بچه را در نقطه‌ضعف‌های خودش غرق کنه. کسی که از طرف فرزندش نه صرفاً به خاطر این‌که اون شخص پدرشه دوست داشته بشه، بلکه به خاطر شخصیت و مَنِشی که داره مورد ستایش قرار بگیره. کسی که فرزندش تلاش کنه شبیه به اون بشه."
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
parham-nasa
‫۱ سال و ۶ ماه قبل، دو شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۸، ساعت ۰۸:۳۸