زندگی به خودیِ خود، به اندازهٔ کافی شکنجه‌گر داره. دیگه نیازی نیست که به‌عنوان شغل دوم در مقام بازپرس دادگاه‌های انگیزیسیون دور شهر بچرخی و علیه خودت اقامهٔ دعوی کنی.
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
parham-nasa
‫۳ سال و ۱۰ ماه قبل، شنبه ۷ دی ۱۳۹۸، ساعت ۱۴:۰۹