آموختم که هیچ‌چیز ترسناک‌تر از حضور قهرمانی نیست که زندگی می‌کند تا داستانش را روایت کند. چیزهایی را روایت کند که همهٔ آن یاران و همراهان به خاک‌افتاده در کنارش هرگز فرصت پیدا نکردند برای دیگران بگویند.
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
parham-nasa
‫۱ سال و ۶ ماه قبل، شنبه ۷ دی ۱۳۹۸، ساعت ۱۴:۰۷