فقط یک راه برای زن‌بودن وجود ندارد. برای دختربودن، دوست‌بودن، رئیس‌بودن، همسر بودن، مادربودن یا هرکس دیگری که خود را در آن دسته جای می‌دهید فقط یک راه درست وجود ندارد. راه‌های بسیار زیادی برای هرکس با هر سَبکی در این دنیا وجود دارد. زیبایی زندگی در همین تفاوت‌هایش است.
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
parham-nasa
‫۲ سال قبل، جمعه ۱۳ دی ۱۳۹۸، ساعت ۲۰:۵۶