ارزش تجربه، چه واقعی و چه غیرواقعی و خیالی، در این است که چطور زندگی کردن را یا چطور زندگی نکردن را به ما نشان می‌دهد. من با خواندن دربارهٔ شخصیت‌های مختلف و پیامد تصمیم‌هایشان تغییر را در خودم متوجه می‌شدم. من راه‌های جدید و متفاوتی برای گذر از اندوه و شادی‌های زندگی کشف می‌کردم.
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
parham-nasa
‫۶ ماه قبل، جمعه ۱۳ دی ۱۳۹۸، ساعت ۲۰:۵۵