یگانه پاسخ به اندوه، زندگی کردن است. زندگی کردن همراه نظر داشتن به گذشته. به‌خاطر آوردن آنهایی که از دست داده‌ایم؛ و درعین‌حال، با امید و اشتیاق به جلو گام برداشتن و آن حس امیدواری و فرصت داشتن را از طریق محبت کردن، سخاوت‌مندی و همدردی انتقال دادن.
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
parham-nasa
‫۶ ماه قبل، جمعه ۱۳ دی ۱۳۹۸، ساعت ۲۰:۵۲