تمام جنگ‌ها در اصل یکنوع ستیزه برای سود جوییست ولی متاسفانه در هر هر اجتماع جز چند نفر انگشت شمار کسی بر این واقعیت واقف نمیگردد،چوش اکثریت جامعه پر میشود از صدای طبل،شیپور و سرود‌های هیجان انگیز
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
Ali
‫۱ سال و ۷ ماه قبل، یک شنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۸، ساعت ۱۶:۴۶