وقتی با او هستم نیازی نیست وقت و انرژی زیادی صرف کنم تا کلمات و جملات دقیق و درست انتخاب کنم. به سادگی هر چه را به ذهنم می‌رسد، بیان می‌کنم. گاهی این حالت ترسناک است که با کسی این قدر بی پرده حرف بزنی؛ اما بیشتر اوقات، به آدم حس امنیت می‌دهد.
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
Sunrise
‫۲ سال و ۳ ماه قبل، شنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۰، ساعت ۱۱:۱۵