بزرگ‌ترین مانع برای تغییر مثبت در هر سطحی – فردی، تیمی، اجتماعی – تضاد آن با هویت است. عادت‌های خوب می‌توانند منطقی به نظر برسند، اما اگر با هویتتان در تضاد باشند، نمی‌توانید آن‌ها را اجرا کنید.
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
SHANSER
‫۱ سال و ۷ ماه قبل، چهار شنبه ۵ مرداد ۱۴۰۱، ساعت ۲۱:۴۶