از لطف کردن بیزارم. از مردمی هم که به لطف کردن افتخار می‌کنند، بیزارم. آدم‌های از خود متشکری که با بخشیدن چند سنت ادعای مهربانی می‌کنند. آن‌ها نفرت انگیزند.
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
s@sahar
‫۴ سال قبل، شنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۸، ساعت ۱۹:۵۹
Reyhaneh8
‫۲ سال و ۳ ماه قبل، دو شنبه ۳ آبان ۱۴۰۰، ساعت ۲۲:۵۰