صدای کلماتی که می‌گویید، همیشه با صدایی که به گوش شنونده می‌رسد، متفاوت است؛ چون گویندهٔ کلمات آن‌ها را از درون می‌شنود.
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
parham-nasa
‫۴ سال قبل، سه شنبه ۵ فروردین ۱۳۹۹، ساعت ۱۸:۰۳