می‌دونم که تنها نیستم.
این جمله از سرم بیرون نمی‌رود. کاش من هم چنین قطعیتی در زندگی‌ام داشتم. کاش من هم تنها نبودم.
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
parham-nasa
‫۴ سال قبل، سه شنبه ۵ فروردین ۱۳۹۹، ساعت ۱۸:۰۳