تجربهٔ من می‌گوید که جذبه، جذبه است و عشق، عشق است. من هرگز عاشق هیچ جنسیتی نشده‌ام؛ بلکه عاشق یک فرد خاص شده‌ام. می‌دانم که درکش برای آدم‌ها مشکل است؛ ولی درک نمی‌کنم چرا باید آن‌قدر مشکل باشد.
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
parham-nasa
‫۴ سال قبل، سه شنبه ۵ فروردین ۱۳۹۹، ساعت ۱۸:۰۳