در هر لحظه و هر وقت، برای هر فردی از افراد ملت، این امکان هست که درستی موضع اجتماعی‌اش را بررسی کند. برای این کار فقط کافی است که موقعیت خود را با موقعیت همسایگانش بسنجد. وقتی این دو موقعیت، دیگر همسان نبودند، آن‌وقت متوجه می‌شود که توازن‌اجتماعی به‌هم‌خورده و بی‌عدالتی برقرار شده است. اما چه در زمان بدبختی و چه در زمان نیک‌بختی، اگر موقعیت‌ها یکسان باشند، این فرد متوجه سرنوشت کامل اجتماعش خواهد شد و در آن ناگزیر شرکت خواهد کرد؛ زیرا نابرابری همیشه برابر است با بی‌عدالتی.
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Faruogh
‫۴ سال قبل، سه شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۹، ساعت ۰۳:۴۹
💟💟💟
‫۸ ماه قبل، چهار شنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۲، ساعت ۱۶:۰۹