آزادی همین است دیگر! هوسی داشتن، سکه‌های طلا انباشتن، و سپس ناگهان بر هوس خود چیره شدن و گنج گردآوردهٔ خود را به باد دادن. خویشتن را از قید هوشی آزاد کردن و به بند هوسی شریف درآمدن. ولی آیا همین خود شکل دیگری از بردگی نیست؟ خویشتن را به خاطر یک فکر، به خاطر ملت خود، به خاطر خدا فدا کردن؟ یا مگر هرچه مقام مولا بالاتر باشد طناب گردن برده درازتر خواهد بود؟ در آن صورت برده بهتر می‌تواند دست و پا بزند و در میدان وسیع‌تری جست و خیز کند و بی‌آنکه متوجه بسته بودن به طناب شود، بمیرد. آیا آزادی به همین می‌گویند؟
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۳ سال و ۴ ماه قبل، شنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۹، ساعت ۰۵:۵۹
Elham
‫۳ سال و ۳ ماه قبل، دو شنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۹، ساعت ۱۶:۴۶